Deall Pwysigrwydd Canllawiau Ansawdd Rhestr (IQG)

Nid yw prynu cyfryngau ar-lein yn wahanol i siopa am fatres. Efallai y bydd defnyddiwr yn gweld matres mewn un siop y mae am ei phrynu, heb sylweddoli bod yr un darn mewn pris arall yn bris is oherwydd ei fod o dan enw gwahanol. Mae'r senario hwn yn ei gwneud hi'n anodd iawn i'r prynwr wybod yn union beth maen nhw'n ei gael; mae'r un peth yn wir am hysbysebu ar-lein, lle mae unedau'n cael eu prynu a'u gwerthu a'u hail-becynnu