Pam mae Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr yn Teyrnasu Goruchaf Yn Oes y Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'n eithaf anhygoel gweld sut mae technoleg wedi esblygu mewn cyfnod mor fyr. Wedi hen fynd mae dyddiau deialu Napster, MySpace, ac AOL yn dominyddu'r farchnad ar-lein. Heddiw, mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn teyrnasu yn oruchaf yn y bydysawd digidol. O Facebook i Instagram i Pinterest, mae'r cyfryngau cymdeithasol hyn wedi dod yn elfennau annatod o'n bywydau bob dydd. Peidiwch ag edrych ymhellach na faint o amser rydyn ni'n ei dreulio ar gyfryngau cymdeithasol bob dydd. Yn ôl Stastista,