Pam fod GDPR yn Dda ar gyfer Hysbysebu Digidol

Daeth mandad deddfwriaethol eang o'r enw'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, neu GDPR, i rym ar 25 Mai. Roedd gan y dyddiad cau lawer o chwaraewyr hysbysebu digidol yn sgrialu a llawer mwy yn poeni. Bydd GDPR yn union doll ac yn arwain at newid, ond mae'n newid y dylai marchnatwyr digidol ei groesawu, nid ei ofni. Dyma pam: Mae Diwedd y Model Seiliedig ar Bicsel / Cwci yn Dda i'r Diwydiant Y gwir amdani yw bod hyn yn hen bryd. Mae cwmnïau wedi bod yn llusgo'u traed, a