Dylunio UX ac SEO: Sut y gall y Ddau Elfen Gwefan hyn weithio gyda'i gilydd i'ch Mantais

Dros amser, mae'r disgwyliadau ar gyfer gwefannau wedi esblygu. Mae'r disgwyliadau hyn yn gosod y safonau ar gyfer sut i greu'r profiad defnyddiwr sydd gan wefan i'w gynnig. Gydag awydd peiriannau chwilio i ddarparu'r canlyniadau mwyaf perthnasol a mwyaf boddhaol i chwiliadau, mae rhai ffactorau graddio yn cael eu hystyried. Un o'r pwysicaf y dyddiau hyn yw profiad y defnyddiwr (a nifer o elfennau safle sy'n cyfrannu ato.). Felly, gellir casglu bod UX yn hanfodol