Mae Cyhoeddwyr Yn Gadael i Adtech ladd eu manteision

Y we yw'r cyfrwng mwyaf deinamig a dyfeisgar i fodoli erioed. Felly, o ran hysbysebu digidol, dylai creadigrwydd fod yn ddi-rwym. Dylai cyhoeddwr, mewn theori, allu gwahaniaethu'n radical ei becyn cyfryngau oddi wrth gyhoeddwyr eraill er mwyn ennill gwerthiannau uniongyrchol a darparu effaith a pherfformiad digyffelyb i'w bartneriaid. Ond dydyn nhw ddim - oherwydd maen nhw wedi bod yn canolbwyntio ar yr hyn mae ad tech yn dweud y dylai cyhoeddwyr ei wneud, ac nid y pethau maen nhw