6 Rheswm dros Ailosod eich Blog WordPress

Mae WP Reset yn ategyn sy'n caniatáu ichi ailosod eich gwefan yn llwyr ac yn rhannol lle mai dim ond adrannau penodol o'ch blog sydd wedi'u cynnwys yn y newidiadau. Mae'r ailosodiad llawn yn eithaf hunanesboniadol, gan gael gwared ar yr holl bostiadau, tudalennau, mathau post arferol, sylwadau, cofnodion cyfryngau, a defnyddwyr. Mae'r weithred yn gadael ffeiliau cyfryngau (ond nid yw'n eu rhestru o dan gyfryngau), yn ogystal ag integreiddiadau fel ategion a llwythiadau thema, ynghyd â holl nodweddion craidd

Technegau Dylunio Gwe Pwysig i'w Ymgorffori ar eich Gwefan Cadarn y Gyfraith

Mae'r farchnad gyfreithiol heddiw yn gynyddol gystadleuol. O ganlyniad, mae hyn yn rhoi llawer o bwysau ar lawer o gyfreithwyr a chwmnïau cyfreithiol i sefyll allan o weddill y gystadleuaeth. Mae'n anodd ymdrechu i gael presenoldeb proffesiynol ar-lein. Os nad yw'ch gwefan yn ddigon cymhellol, mae cleientiaid yn symud ymlaen at eich cystadleuwyr. Dyna pam, dylai eich brand (ac mae hynny'n cynnwys eich gwefan) effeithio'n sylweddol ar eich busnes, eich helpu i ddod o hyd i gleientiaid newydd, a rhoi hwb