Y Tueddiadau Mae angen i bob Datblygwr Ap Symudol eu Gwybod ar gyfer 2020

Lle bynnag yr edrychwch, mae'n amlwg bod technoleg symudol wedi cael ei hintegreiddio i'r gymdeithas. Yn ôl Allied Market Research, cyrhaeddodd maint marchnad apiau byd-eang $ 106.27 biliwn yn 2018 a rhagwelir y bydd yn cyrraedd $ 407.31 biliwn erbyn 2026. Ni ellir tanddatgan y gwerth y mae ap yn ei gynnig i fusnesau. Wrth i'r farchnad symudol barhau i dyfu, bydd pwysigrwydd cwmnïau yn ymgysylltu â'u cleientiaid gydag ap symudol yn dod yn uwch yn esbonyddol. Oherwydd trosglwyddo