Awgrymiadau ar gyfer Gwella Poblogrwydd eich App Symudol Yn ystod y Gwyliau

Mae marchnata apiau bob amser wedi bod yn ffactor allweddol wrth gyfyngu ar apiau rheolaidd o apiau llwyddiannus. Gall ymgyrch farchnata dda nid yn unig wneud y cynnyrch yn fwy deniadol ond hefyd ddod ag ef i sylw mwy o bobl. Ac weithiau, dyna i gyd sydd ei angen ar ap. Mae yna lawer o apiau da nad ydyn nhw'n cael bron cymaint o drawiadau ag y maen nhw'n eu haeddu oherwydd bod eu hymgyrch farchnata yn ddiffygiol neu'n anghywir wrth ddal hanfod yr ap. Efo'r

Sut I Greu Strategaeth Farchnata I Uchafu Mabwysiadu Eich App Symudol?

Ydych chi'n edrych i mewn i ryddhau'r ap mwyaf erioed i'r byd? Iawn, rydyn ni'n eich credu chi, ond yn gyntaf edrychwch i mewn i'r awgrymiadau hyn ar sut y gallwch chi ei leoli fel y gall ddod yn llwyddiannus. Nid ap cŵl yw'r unig beth sy'n sicrhau llwyddiant i chi, ond hefyd strategaeth farchnata dda ac adolygiadau da. Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod sut y gallwch chi gael y Candy Crush nesaf o'r genhedlaeth hon: Byddwch i mewn