Priming the Omnichannel ar gyfer Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber

Nid oes unrhyw gwestiwn yn ei gylch, mae manwerthu yn cael ei drawsnewid yn ddeinamig. Mae'r fflwcs cyson ymhlith yr holl sianeli yn gorfodi manwerthwyr i hogi eu strategaethau gwerthu a marchnata, yn enwedig wrth iddynt agosáu at Ddydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber. Mae gwerthiannau digidol, sy'n cynnwys ar-lein a symudol, yn amlwg yn fannau llachar mewn manwerthu. Hawliodd Cyber ​​Monday 2016 y teitl ar gyfer y diwrnod gwerthu ar-lein mwyaf yn hanes yr UD, gyda $ 3.39 biliwn mewn gwerthiannau ar-lein. Daeth Dydd Gwener Du

Leveraging teledu i Lift Brands

Mae tynnu cwsmeriaid newydd i mewn wrth wella delwedd gyffredinol y brand yn her barhaus i farchnatwyr. Gyda thirwedd gyfryngol dameidiog a gwrthdyniadau aml-sgrinio, mae'n anodd addasu i ddymuniadau defnyddwyr gyda negeseuon wedi'u targedu. Mae marchnatwyr sy'n wynebu'r her hon yn aml yn troi at y dull “ei daflu at y wal i weld a yw'n glynu”, yn lle strategaeth sydd wedi'i chynllunio'n fwy meddylgar. Dylai rhan o'r strategaeth hon gynnwys ymgyrchoedd hysbysebu teledu o hyd.

Esblygiad Dynamig Teledu yn Parhau

Wrth i ddulliau hysbysebu digidol amlhau a chyffroi, mae cwmnïau'n cyllido mwy o arian i hysbysebu teledu i gyrraedd gwylwyr sy'n treulio 22-36 awr yn gwylio'r teledu bob wythnos. Er gwaethaf yr hyn y gallai sibrydion y diwydiant hysbysebu ein harwain i gredu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf gan nodi dirywiad teledu fel yr ydym yn ei wybod, mae hysbysebu teledu yn lle hynny yn fyw, yn dda, ac yn cynhyrchu canlyniadau cadarn. Mewn astudiaeth ddiweddar gan MarketShare a ddadansoddodd berfformiad hysbysebu ar draws allfeydd diwydiant a chyfryngau fel