Mentrau sy'n defnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol i Ragfynegi'r Galw: PepsiCo

Mae galw defnyddwyr heddiw yn newid yn gyflymach nag erioed o'r blaen. O ganlyniad, mae lansiadau cynnyrch newydd yn methu ar gyfraddau uchel iawn. Wedi'r cyfan, er mwyn asesu'r farchnad yn gywir a rhagfynegi'r galw, mae angen terabytes o ddata, sy'n amrywio o rifau pwynt gwerthu, trafodion e-fasnach, hanesion allan o stoc, cyfartaleddau prisio, cynllunio hyrwyddo, digwyddiadau arbennig, patrymau tywydd, a a llawer o ffactorau eraill. I ychwanegu at hynny, mae'r rhan fwyaf o fentrau'n parhau i anwybyddu arwyddocâd defnyddio deialog defnyddwyr ar-lein i ragweld prynu yn y dyfodol