Y Pum Swydd Broffidiol mewn unrhyw Farchnad

Yn fy mywyd corfforaethol blaenorol, roeddwn yn synnu’n gyson at y bwlch cyfathrebu rhwng y bobl a wnaeth y cynhyrchion, a’r bobl a’u marchnata a’u gwerthu. Gan fy mod yn tinkerer ac yn ddatryswr problemau cymdeithasol, byddwn bob amser yn ceisio dod o hyd i ffordd i bontio'r bwlch rhwng y gwneuthurwyr a'r marchnatwyr. Weithiau roedd yr ymdrechion hyn yn llwyddiannus, weithiau nid oeddent. Ac eto wrth geisio datrys gweithrediadau mewnol

Y Gyfrinach o Adeiladu Eich Brand fel Nike neu Coca-Cola

Yn strwythur brandio America, dim ond dau fath o frand sydd mewn gwirionedd: canolbwyntio ar ddefnyddwyr neu ganolbwyntio ar gynnyrch. Os ydych chi'n mynd i wneud unrhyw waith yn edrych o gwmpas gyda'ch brand, neu os ydych chi'n cael eich talu i daflu o gwmpas gyda brand rhywun arall, byddech chi'n gwybod yn well pa fath o frand sydd gennych chi.