Cyflwyno Ffatri Greadigol: Hysbysebion Symudol Just Got A Lot Haws

Mae hysbysebu symudol yn parhau i fod yn un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf a mwyaf heriol yn yr economi farchnata fyd-eang. Yn ôl yr asiantaeth ad-brynu Magna, bydd hysbysebu digidol yn rhagori ar hysbysebu teledu traddodiadol eleni (diolch i hysbysebu symudol yn bennaf). Erbyn 2021, bydd hysbysebu symudol wedi cynyddu i $ 215 biliwn, neu 72 y cant o gyfanswm y cyllidebau ad-brynu digidol. Felly sut all eich brand sefyll allan yn y sŵn? Gydag AI yn targedu nwydd yr unig ffordd