Y Canllaw Cyflym i Greu Rheolau Cert Siopa yn Adobe Commerce (Magento)

Creu profiadau siopa heb eu hail yw prif genhadaeth unrhyw berchennog busnes e-fasnach. Wrth fynd ar drywydd llif cyson o gwsmeriaid, mae masnachwyr yn cyflwyno buddion siopa amrywiol, megis gostyngiadau a hyrwyddiadau, i wneud prynu hyd yn oed yn fwy boddhaol. Un o'r ffyrdd posibl o gyflawni hyn yw trwy greu rheolau trol siopa. Rydym wedi llunio'r canllaw ar gyfer creu rheolau trol siopa yn Adobe Commerce (a elwid gynt yn Magento) i'ch helpu i wneud eich system ddisgownt.