DESelect: Atebion Galluogi Data Marchnata ar gyfer Salesforce AppExchange

Mae'n bwysig i farchnatwyr sefydlu teithiau 1:1 gyda chwsmeriaid ar raddfa, yn gyflym ac yn effeithlon. Un o'r llwyfannau marchnata a ddefnyddir fwyaf at y diben hwn yw Cwmwl Marchnata Salesforce (SFMC). Mae SFMC yn cynnig ystod eang o bosibiliadau ac yn cyfuno’r amlswyddogaetholdeb hwnnw â chyfleoedd digynsail i farchnatwyr gysylltu â chwsmeriaid ar draws gwahanol gamau o daith eu cwsmer. Bydd y Cwmwl Marchnata, er enghraifft, nid yn unig yn galluogi marchnatwyr i ddiffinio eu data

Calendr: Sut i Wreiddio Popup Amserlennu neu Galendr Mewnosodedig Yn Eich Gwefan neu'ch Safle WordPress

Ychydig wythnosau yn ôl, roeddwn i ar safle a sylwais pan wnes i glicio dolen i drefnu apwyntiad gyda nhw na chefais fy nwyn ​​i safle cyrchfan, roedd teclyn a gyhoeddodd yr amserlen Calendly yn uniongyrchol mewn ffenestr naid. Mae hwn yn offeryn gwych ... mae cadw rhywun ar eich gwefan yn brofiad llawer gwell na'u hanfon ymlaen i dudalen allanol. Beth yw calendr? Mae Calendly yn integreiddio'n uniongyrchol â'ch Google

5 Awgrym i Gynyddu Eich Cyfraddau Trosi Hysbysebu Fideo

Boed yn fusnes cychwynnol neu'n fusnes canolig, mae'r holl entrepreneuriaid yn edrych ymlaen at ddefnyddio strategaethau marchnata digidol i ehangu eu gwerthiant. Mae marchnata digidol yn cynnwys optimeiddio peiriannau chwilio, marchnata cyfryngau cymdeithasol, marchnata e-bost, ac ati. Mae ennill darpar gwsmeriaid a chael ymweliadau mwyaf â chwsmeriaid y dydd yn dibynnu ar sut rydych chi'n marchnata'ch cynhyrchion a sut maen nhw'n cael eu hysbysebu. Mae cyhoeddusrwydd eich cynhyrchion yn y categori hysbyseb cyfryngau cymdeithasol. Rydych chi'n gwneud gwahanol weithgareddau fel

Retina AI: Defnyddio AI Rhagfynegol i Optimeiddio Ymgyrchoedd Marchnata a Sefydlu Gwerth Oes Cwsmer (CLV)

Mae'r amgylchedd yn newid yn gyflym i farchnatwyr. Gyda'r diweddariadau iOS newydd sy'n canolbwyntio ar breifatrwydd gan Apple a Chrome yn dileu cwcis trydydd parti yn 2023 - ymhlith newidiadau eraill - mae'n rhaid i farchnatwyr addasu eu gêm i gyd-fynd â rheoliadau newydd. Un o'r newidiadau mawr yw'r gwerth cynyddol a geir mewn data parti cyntaf. Nawr mae'n rhaid i frandiau ddibynnu ar ddata optio i mewn a pharti cyntaf i helpu i yrru ymgyrchoedd. Beth yw Gwerth Oes Cwsmer (CLV)? Gwerth Oes Cwsmer (CLV)

Spocket: Lansio ac Integreiddio Busnes Gollwng Eich Llwyfan E-Fasnach yn Ddi-dor

Fel cyhoeddwr cynnwys, mae arallgyfeirio'ch ffrydiau refeniw yn hynod bwysig. Lle cawsom ychydig o brif gyfryngau cwpl ddegawdau yn ôl ac roedd hysbysebu'n broffidiol, heddiw mae gennym filoedd o allfeydd cyfryngau a chynhyrchwyr cynnwys ym mhobman. Yn ddiau, rydych chi wedi gweld bod yn rhaid i gyhoeddwyr sy'n seiliedig ar hysbysebu dorri staff dros y blynyddoedd ... ac mae'r rhai sy'n goroesi yn edrych i feysydd eraill i gynhyrchu refeniw. Gall y rhain fod yn nawdd, ysgrifennu llyfrau, gwneud areithiau, gwneud tâl