Ffyrdd Effeithiol i Gyhoeddi Ap Android ar Google Play Store

Y dull symlaf i ddosbarthu cymhwysiad Android yw trwy siop Google Play. Dyma'r dull lleiaf cymhleth i gyrraedd llawer iawn o ddarpar gleientiaid. Nid yw trosglwyddo'r cais cyntaf yn y Storfa Chwarae yn drafferthus cymaint â hynny, dilynwch yr ychydig awgrymiadau a pharatoi'ch cais i'w lawrlwytho. Mae datblygwyr apiau Android yn ymdrechu i ddarparu'r cymhwysiad gorau i chi y gall y gynulleidfa fwyaf ei dderbyn. Fe wnaethoch chi dreulio a