7 Enghreifftiau sy'n Profi Pa mor Bwerus yw AR mewn Marchnata

Allwch chi ddychmygu arhosfan bws sy'n eich difyrru wrth aros? Byddai'n gwneud eich diwrnod yn fwy o hwyl, oni fyddai? Byddai'n tynnu eich sylw oddi wrth y straen a osodir gan dasgau dyddiol. Byddai'n gwneud ichi wenu. Pam na all brandiau feddwl am ffyrdd mor greadigol o hyrwyddo eu cynhyrchion? O aros; gwnaethant eisoes! Daeth Pepsi â phrofiad o’r fath i gymudwyr Llundain yn ôl yn 2014! Lansiodd y lloches bws bobl mewn byd hwyliog o estroniaid,