Sut I Greu Delweddau Syfrdanol Ar Gyfer Straeon Instagram

Mae gan Instagram fwy na 500 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol bob dydd, sy'n golygu bod o leiaf hanner sylfaen defnyddwyr gyffredinol Instagram yn gweld neu'n creu straeon bob dydd. Mae Straeon Instagram ymhlith y ffyrdd gorau y gallwch eu defnyddio i gysylltu â'ch cynulleidfa darged oherwydd ei nodweddion anhygoel sy'n newid yn barhaus. Yn ôl yr ystadegau, dywed 68 y cant o'r millennials eu bod yn gwylio Straeon Instagram. Gyda'r nifer uchel o ddefnyddwyr yn dilyn ffrindiau, enwogion,

5 Arferion Gorau Llwyddiant Cwsmer SaaS

Wedi mynd yw'r dyddiau pan fydd y timau llwyddiant cwsmeriaid yn tocio gyda galwadau diderfyn a chleientiaid i'w trin. Oherwydd nawr yw'r amser i gorddi llai a derbyn mwy o ran llwyddiant cwsmeriaid. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw rhai strategaethau craff, ac efallai rhywfaint o help gan gwmni datblygu cymwysiadau SaaS. Ond, hyd yn oed cyn hynny, mae popeth yn dibynnu ar wybod yr arferion cywir ar gyfer llwyddiant cwsmeriaid. Ond yn gyntaf, a ydych chi'n siŵr eich bod chi'n ymwybodol o'r term. Gadewch i ni

COVID-19: Cyfryngau Pandemig a Chymdeithasol Corona

Po fwyaf y mae pethau'n newid, po fwyaf y maent yn aros yr un peth. Jean-Baptiste Alphonse Karr Un peth da am gyfryngau cymdeithasol: nid oes angen i chi wisgo masgiau. Gallwch chi ysbeilio unrhyw beth ar unrhyw adeg neu'r amser fel sy'n digwydd yn ystod yr amseroedd taro COVID-19 hyn. Mae'r pandemig wedi dod â rhai ardaloedd i ganolbwynt miniog, miniogi ymylon crwn, ehangu'r erlidiau, ac, ar yr un pryd, pontio rhai bylchau. Mae'r toiledau fel meddygon, parafeddygon, a'r rheini