FIDEO: Cat Grumpy, yr Iddew Braster ac Ymwybyddiaeth ac Ymgysylltiad Cyswllt USCTO

Beth sydd gan Grumpy Cat a'r Fat Fat Iddew yn gyffredin â'r sawl a benodwyd yn yr Arlywydd Megan Smith? A beth mae hynny'n ei ddweud wrthym am farchnata? Fel rhywun sydd wedi bod yn mesur y sgwrsiwr cyffredinol yn SXSW am dair blynedd yn olynol, penderfynais wneud ychydig o arbrawf eleni trwy gymharu'r wyddor data (hy gwrando cymdeithasol) â sampl data (hy cerdded i fyny'r 6ed stryd gyda chriw camera a gofyn cwestiynau gwirion pobl). Dyma beth