Yn ôl i'r Sizzle: Sut y Gall Marchnatwyr E-Fasnach Ddefnyddio'n Greadigol i Mwyhau'r Adenillion

Mae diweddariadau preifatrwydd Apple wedi newid yn sylfaenol sut mae marchnatwyr e-fasnach yn gwneud eu swyddi. Yn y misoedd ers i'r diweddariad gael ei ryddhau, dim ond canran fach o ddefnyddwyr iOS sydd wedi dewis olrhain hysbysebion. Yn ôl diweddariad diweddaraf mis Mehefin, roedd tua 26% o ddefnyddwyr app byd-eang yn caniatáu i apiau eu holrhain ar ddyfeisiau Apple. Roedd y ffigur hwn yn llawer is yn yr Unol Daleithiau ar 16% yn unig. BusinessOfApps Heb ganiatâd penodol i olrhain gweithgaredd defnyddwyr ar draws gofodau digidol, mae llawer