Safoni Cyfeiriad 101: Manteision, Dulliau, ac Awgrymiadau

Pryd oedd y tro diwethaf i chi ddarganfod bod pob cyfeiriad yn eich rhestr yn dilyn yr un fformat ac yn rhydd o wallau? Byth, iawn? Er gwaethaf yr holl gamau y gall eich cwmni eu cymryd i leihau gwallau data, mae mynd i'r afael â materion ansawdd data - megis camsillafu, meysydd coll, neu fylchau arweiniol - oherwydd mewnbynnu data â llaw - yn anochel. Mewn gwirionedd, amlygodd yr Athro Raymond R. Panko yn ei bapur cyhoeddedig y gall gwallau data taenlen yn enwedig mewn setiau data bach