Pobi mewn “Cudd-wybodaeth” i Ymgyrchoedd Gyrru i'r We

Mae'r ymgyrch fodern “gyrru i'r we” yn llawer mwy na dim ond gwthio defnyddwyr i dudalen lanio gysylltiedig. Mae'n defnyddio technoleg a meddalwedd marchnata sy'n esblygu'n barhaus, ac yn deall sut i greu ymgyrchoedd deinamig a phersonol sy'n cynhyrchu canlyniadau ar y we. Newid mewn Ffocws Mantais sydd gan asiantaeth ddatblygedig fel Hawthorne yw'r gallu i edrych nid yn unig ar ddadansoddeg, ond hefyd i ystyried profiad ac ymgysylltiad cyffredinol y defnyddiwr. Dyma