Strategaethau a Yrrir gan Ddata yn Creu Hysbysebion Cymdeithasol Lefel Jedi

Mae Star Wars yn disgrifio'r Heddlu fel rhywbeth sy'n llifo trwy bopeth. Mae Darth Vader yn dweud wrthym am beidio â’i danamcangyfrif ac mae Obi-Wan yn dweud wrth Luke ei fod yn clymu popeth at ei gilydd. Wrth edrych ar y bydysawd hysbysebu cyfryngau cymdeithasol, mae'n ddata sy'n clymu popeth gyda'i gilydd, gan ddylanwadu ar greadigol, cynulleidfaoedd, negeseuon, amseru a mwy. Dyma ychydig o wersi i'ch helpu chi i ddysgu sut i drosoli'r heddlu hwnnw i adeiladu ymgyrchoedd mwy pwerus, effeithiol. Gwers 1: Canolbwyntio ar Glir