Cyfrifiannell: Cyfrifwch Isafswm Maint Sampl Eich Arolwg

Cyfrifiannell Ar-lein I Gyfrifo Maint Sampl Ar Gyfer Arolwg

Mae datblygu arolwg a sicrhau bod gennych ymateb dilys y gallwch seilio'ch penderfyniadau busnes arno yn gofyn am gryn dipyn o arbenigedd. Yn gyntaf, mae'n rhaid i chi sicrhau bod eich cwestiynau'n cael eu gofyn mewn modd nad yw'n gogwyddo'r ymateb. Yn ail, mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod chi'n arolygu digon o bobl i gael canlyniad ystadegol ddilys.

Nid oes angen i chi ofyn i bob person, byddai hyn yn llafurddwys ac yn eithaf drud. Mae cwmnïau ymchwil marchnad yn gweithio i sicrhau lefel uchel o hyder, gwall isel wrth gyrraedd y nifer lleiaf o dderbynwyr sy'n angenrheidiol. Gelwir hyn yn eich maint y sampl. Rydych chi samplu canran benodol o'r boblogaeth gyfan sydd i sicrhau canlyniad sy'n darparu lefel o hyder i ddilysu'r canlyniadau. Gan ddefnyddio fformiwla a dderbynnir yn eang, gallwch bennu dilys maint y sampl bydd hynny'n cynrychioli'r boblogaeth gyfan.Os ydych chi'n darllen hwn trwy RSS neu e-bost, cliciwch drwodd i'r wefan i ddefnyddio'r offeryn:

Cyfrifwch Maint Sampl eich Arolwg

Sut Mae Samplu'n Gweithio?

Y Fformiwla ar gyfer Penderfynu Isafswm Maint y Sampl

Mae'r fformiwla i bennu'r maint sampl lleiaf sy'n angenrheidiol ar gyfer poblogaeth benodol fel a ganlyn:

S = \ frac {\ frac {z ^ 2 \ gwaith p \ chwith (1-p \ dde)} {e ^ 2}} {1+ \ chwith (\ frac {z ^ 2 \ gwaith p \ chwith (1- p \ dde)} {e ^ 2N} \ dde)}

ble:

  • S = Isafswm maint y sampl y dylech ei arolygu o ystyried eich mewnbynnau.
  • N = Cyfanswm maint y boblogaeth. Dyma faint y segment neu'r boblogaeth yr ydych am ei gwerthuso.
  • e = Ymyl Gwall. Pryd bynnag y byddwch chi'n samplu poblogaeth, bydd gwall yn y canlyniadau.
  • z = Pa mor hyderus y gallwch chi fod y byddai'r boblogaeth yn dewis ateb o fewn ystod benodol. Mae'r ganran hyder yn trosi i'r sgôr-z, mae nifer y gwyriadau safonol cyfran benodol i ffwrdd o'r cymedr.
  • p Gwyriad safonol (0.5% yn yr achos hwn).