Sut i Arbed Ymgyrch Adeiladu Cyswllt sy'n Arweiniol gan Gynnwys

Mae algorithm Google yn newid gydag amser ac oherwydd hyn mae cwmnïau'n cael eu gorfodi i ail-feddwl am eu strategaethau SEO. Un o'r camau hanfodol ar gyfer cynyddu safle yw ymgyrch adeiladu cyswllt dan arweiniad cynnwys. Efallai eich bod wedi wynebu sefyllfa lle mae'ch tîm SEO yn gweithio'n galed i anfon e-byst allgymorth at gyhoeddwyr. Yna, mae eich ysgrifenwyr yn creu cynnwys yn ymroddedig. Ond, ar ôl ychydig wythnosau o'r ymgyrch wedi'i lansio, fe wnaethoch chi sylweddoli nad yw wedi sicrhau unrhyw ganlyniadau. Efallai y bydd nifer