Gwyliwr JSON: Offeryn Am Ddim i Ddosrannu a Gweld Allbwn JSON Eich API

Offeryn Gwyliwr JSON Ar-lein

Mae yna adegau pan dwi'n gweithio gyda Nodiadau Gwrthrych JavaScript APIs ac mae angen i mi ddatrys problemau sut rydw i'n dosrannu'r arae sy'n cael ei dychwelyd. Fodd bynnag, y rhan fwyaf o'r amser mae'n anodd oherwydd dim ond un llinyn ydyw. Dyna pryd mae a Gwyliwr JSON yn dod i mewn yn handi iawn fel y gallwch fewnoli'r data hierarchaidd, ei god lliw, ac yna sgrolio drwyddo i ddarganfod y wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Beth yw Nodiant Gwrthrych JavaScript (JSON)?

JSON (Nodiant Gwrthrych JavaScript) yn fformat cyfnewid data ysgafn. Mae'n hawdd i fodau dynol ddarllen ac ysgrifennu. Mae'n hawdd i beiriannau ddosrannu a chynhyrchu. Mae'n seiliedig ar is-set o Safon Iaith Rhaglennu JavaScript ECMA-262 3ydd Argraffiad - Rhagfyr 1999. Mae JSON yn fformat testun sy'n gwbl annibynnol ar iaith ond sy'n defnyddio confensiynau sy'n gyfarwydd i raglenwyr y teulu-C o ieithoedd, gan gynnwys C, C ++, C #, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, a llawer o rai eraill. Mae'r priodweddau hyn yn gwneud JSON yn iaith cyfnewid data delfrydol.

ffynhonnell: JSON

Rwy'n eu defnyddio ar-lein yn barhaus felly roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n dod o hyd i'r cod ac yn adeiladu un fy hun. Fe wnes i ddod o hyd i enghraifft, Argraffu Pretty Data JSON yn JSFiddle, safle ar-lein gwych lle mae datblygwyr JavaScript yn rhannu pytiau cod. Fe wnes i addasu'r cod i gymryd mewnbwn ffurflen ac mae'n gweithio'n eithaf braf. Gludwch eich JSON yn y ffurflen a chlicio Beautify. Bydd hyd yn oed yn dweud wrthych os nad yw'n gallu dosrannu'r JSON. Rwy'n gobeithio y bydd yn dod i mewn mor ddefnyddiol i chi ag y mae i mi! Rwyf wedi ei ychwanegu at fy offer!