Sut all Manwerthwyr elwa ar y Cyfle E-Fasnach Rhyngwladol y Nadolig hwn?

Gyda'r farchnad fyd-eang ar gyfer e-fasnach drawsffiniol bellach yn werth £ 153bn ($ 230bn) yn 2014, ac y rhagwelir y bydd yn ymchwyddo i £ 666bn ($ 1 triliwn) erbyn 2020, ni fu'r cyfle busnes i fanwerthwyr y DU erioed yn fwy. Mae defnyddwyr rhyngwladol yn gynyddol ffafrio siopa o gysur eu cartrefi eu hunain ac mae hyn hyd yn oed yn fwy deniadol yn ystod y gwyliau, gan ei fod yn osgoi'r torfeydd mawr a'r straen y mae siopa Nadolig yn ei olygu. Mae ymchwil o Fynegai Digidol Adobe yn awgrymu hyn