6 Enghreifftiau o Offer Marchnata gan Ddefnyddio Deallusrwydd Artiffisial (AI)

Mae deallusrwydd artiffisial (AI) yn prysur ddod yn un o'r geiriau mwyaf poblogaidd ym maes marchnata. Ac am reswm da - gall AI ein helpu i awtomeiddio tasgau ailadroddus, personoli ymdrechion marchnata, a gwneud penderfyniadau gwell, yn gyflymach! O ran cynyddu gwelededd brand, gellir defnyddio AI ar gyfer nifer o wahanol dasgau, gan gynnwys marchnata dylanwadwyr, creu cynnwys, rheoli cyfryngau cymdeithasol, cynhyrchu plwm, SEO, golygu delweddau, a mwy. Isod, byddwn yn edrych ar rai o'r goreuon

6 Ffordd i Weithio gyda Dylanwadwyr Heb Nawdd

Er bod llawer o bobl yn credu bod marchnata dylanwadwyr yn cael ei gadw'n unig ar gyfer cwmnïau mawr sydd ag adnoddau enfawr, gallai fod yn syndod gwybod nad oes angen cyllideb arno yn aml. Mae llawer o frandiau wedi arloesi marchnata dylanwadwyr fel y prif ffactor sy'n gyrru eu llwyddiant e-fasnach, ac mae rhai wedi gwneud hyn heb ddim cost. Mae gan ddylanwadwyr allu gwych i wella brandio cwmnïau, hygrededd, sylw yn y cyfryngau, cyfryngau cymdeithasol yn dilyn, ymweliadau â gwefannau, a gwerthiannau. Mae rhai ohonyn nhw'n cynnwys nawr