Pum Tuedd Marchnata Dylai Prif Swyddogion Meddygol weithredu yn 2020

Pam mae Llwyddiant yn dibynnu ar strategaeth dramgwyddus. Er gwaethaf cyllidebau marchnata sy'n crebachu, mae Prif Swyddogion Meddygol yn dal i fod yn optimistaidd ynghylch eu gallu i gyflawni eu nodau yn 2020 yn ôl Arolwg Gwariant CMO 2019-2020 blynyddol Gartner. Ond mae optimistiaeth heb weithredu yn wrthgynhyrchiol ac efallai y bydd llawer o CMOs yn methu â chynllunio ar gyfer amseroedd anodd o'n blaenau. Mae Prif Swyddogion Meddygol yn fwy ystwyth nawr nag yr oeddent yn ystod y dirwasgiad economaidd diwethaf, ond nid yw hynny'n golygu y gallant helio i lawr i reidio her heriol