Martech Zone apps

Martech Zone Mae Apps yn gasgliad o offer bach ar y we, apiau ar y we a chyfrifianellau a ddarperir am ddim i farchnatwyr i'w helpu gyda gwaith o ddydd i ddydd.

 • Cyfrifiannell Ar-lein I Gyfrifo Maint Sampl Ar Gyfer Arolwg

  Cyfrifiannell: Cyfrifwch Isafswm Maint Sampl Eich Arolwg

  Er mwyn datblygu arolwg a sicrhau bod gennych ymateb dilys y gallwch seilio eich penderfyniadau busnes arno, mae angen cryn dipyn o arbenigedd. Yn gyntaf, mae'n rhaid i chi sicrhau bod eich cwestiynau'n cael eu gofyn mewn modd nad yw'n rhagfarnu'r ymateb. Yn ail, mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn cynnal arolwg o ddigon o bobl i gael canlyniad ystadegol ddilys. Dwyt ti ddim…

 • Rhestr Sbam Cyfeirio ar gyfer Google Analytics

  Rhestr SPAM Cyfeirwyr: Sut i Dynnu Sbam Cyfeirio o Google Analytics Reporting

  Ydych chi erioed wedi gwirio'ch adroddiadau Google Analytics dim ond i ddod o hyd i atgyfeirwyr rhyfedd iawn yn ymddangos yn yr adroddiadau? Rydych chi'n mynd i'w gwefan ac nid oes sôn amdanoch chi ond mae tunnell o gynigion eraill yno. Tybed beth? Nid yw'r bobl hynny erioed wedi cyfeirio traffig i'ch gwefan mewn gwirionedd. Erioed. Os nad oeddech chi'n sylweddoli sut roedd Google Analytics yn gweithio,…

 • Offeryn Gwyliwr JSON Ar-lein

  Gwyliwr JSON: Offeryn Am Ddim i Ddosrannu a Gweld Allbwn JSON Eich API

  Mae yna adegau pan rydw i'n gweithio gydag APIs JavaScript Object Notation ac mae angen i mi ddatrys problemau sut rydw i'n dosrannu'r arae sydd wedi'i ddychwelyd. Fodd bynnag, y rhan fwyaf o'r amser mae'n anodd oherwydd dim ond llinyn sengl ydyw. Dyna pryd mae Gwyliwr JSON yn ddefnyddiol iawn fel y gallwch chi fewnoli'r data hierarchaidd, ei godio â lliw, ac yna sgrolio trwy ...

 • Beth yw fy nghyfeiriad IP?

  Beth yw fy nghyfeiriad IP? A Sut i'w Eithrio o Google Analytics

  Weithiau mae angen eich cyfeiriad IP arnoch chi. Mae cwpl o enghreifftiau yn cynnwys rhestr wen o rai gosodiadau diogelwch neu hidlo traffig yn Google Analytics. Cofiwch nad cyfeiriad IP eich rhwydwaith mewnol yw cyfeiriad IP y mae gweinydd gwe yn ei weld, ond cyfeiriad IP y rhwydwaith rydych chi arno. O ganlyniad, bydd newid rhwydweithiau diwifr yn cynhyrchu…

 • Adeiladwr URL Ymgyrch UTM Google Analytics

  Ymgyrch Google Analytics UTM Querystring Builder

  Defnyddiwch yr offeryn hwn i adeiladu URL eich Ymgyrch Google Analytics. Mae'r ffurflen yn dilysu eich URL, yn cynnwys rhesymeg ynghylch a oes ganddo querystring ynddo eisoes, ac yn ychwanegu'r holl newidynnau UTM priodol: utm_campaign, utm_source, utm_medium, a utm_term_term ac utm_content opsiynol. Adeiladwr Ymgyrch UTM Google Analytics Google Analytics Adeiladwr Ymgyrch UTM Llenwch holl fanylion eich ymgyrch. Pryd…

 • Cyfrifiannell: Rhagfynegwch Sut Mae'ch Adolygiadau Ar-lein yn Effeithio ar Werthiannau

  Cyfrifiannell: Rhagfynegwch Sut y Bydd Eich Adolygiadau Ar-lein yn Effeithio ar Werthu

  Mae'r gyfrifiannell hon yn darparu cynnydd neu ostyngiad a ragwelir mewn gwerthiant yn seiliedig ar nifer yr adolygiadau cadarnhaol, adolygiadau negyddol, ac adolygiadau wedi'u datrys sydd gan eich cwmni ar-lein. Sut Bydd Adolygiadau Ar-lein yn Effeithio ar Eich Gwerthiant Sut Bydd Adolygiadau Ar-lein yn Effeithio ar Eich Gwerthiant Llenwch eich holl leoliadau. Pan fyddwch yn cyflwyno'r ffurflen, bydd eich newid a ragwelir mewn gwerthiant yn cael ei arddangos.…