Artaith Dŵr - Analog Dadansoddeg yn Mynd Pont Rhy Pell

Daw data, fel dŵr, ar sawl ffurf. Mae'r meddwl dynol wedi esblygu i hidlo'r rhan fwyaf o'r data sy'n dod ein ffordd oherwydd mae cymaint ohono. Pan fyddwch chi'n agor eich llygaid a'ch clustiau, mae data ym mhobman. Mae lliw y wal, sŵn yr aerdymheru ac arogl coffi eich cymydog yn cael ei drin fel lleithder. Mae'r dŵr yn yr awyr trwy'r amser ond nid yw'n ddefnyddiol

Y Dau Fetrics E-Fasnach Newydd y dylech fod yn eu tracio

Marchnata (yn ôl Wikipedia ar Fawrth 19 am 10:18 am Amser Golau Dydd y Môr Tawel) yw: Unrhyw arfer sy'n cyfrannu at werthu cynhyrchion i ddefnyddiwr manwerthu. Ar lefel manwerthu yn y siop, mae marsiandïaeth yn cyfeirio at yr amrywiaeth o gynhyrchion sydd ar gael i'w gwerthu ac arddangos y cynhyrchion hynny yn y fath fodd fel ei fod yn ysgogi diddordeb ac yn denu cwsmeriaid i brynu. Mae'r stori gyntaf (apocryffaidd) o fasnachu a data yn ymwneud â diapers tafladwy a