Pum Ffordd Cwmnïau Martech yn Chwarae'r Gêm Hir O ystyried Gwariant Marchnata Galw Heibio o 28%

Mae pandemig Coronavirus wedi dod gyda'i set o heriau a dysgiadau o safbwynt cymdeithasol, personol a busnes. Mae wedi bod yn heriol cadw twf busnes newydd oherwydd ansicrwydd economaidd a chyfleoedd gwerthu wedi'u rhewi. A nawr bod Forrester yn disgwyl cwymp posib o 28% mewn gwariant marchnata dros y ddwy flynedd nesaf, gall rhai o'r 8,000+ o gwmnïau martech fod (yn aneffeithlon) yn sgrialu i or-wneud eu hunain wrth baratoi. Fodd bynnag, yr hyn y credaf fydd yn cadw busnesau martech i dyfu