Llwyddiant Ar-lein Yn Dechrau gyda CXM

Mae Rheoli Profiad Cwsmer yn defnyddio technoleg i ddarparu profiad personol a chyson i bob defnyddiwr er mwyn troi rhagolygon yn gleientiaid gydol oes. Mae CXM yn ymgorffori marchnata i mewn, profiadau personol ar y we, a system rheoli perthynas â chwsmer (CRM) i fesur, graddio a gwerthuso rhyngweithiadau cwsmeriaid. Beth fyddwch chi'n ei wneud? Mae 16% o gwmnïau yn cynyddu eu cyllidebau marchnata digidol ac yn cynyddu eu gwariant cyffredinol. Mae 39% o gwmnïau yn cynyddu eu cyllidebau marchnata digidol trwy ailddyrannu'r gyllideb bresennol