Arferion Gorau ar gyfer Gweithredu Olrhain Galwadau ar draws eich Strategaethau Marchnata

Mae olrhain galwadau yn dechnoleg sefydledig sy'n cael ei hadfywio'n sylweddol ar hyn o bryd. Gyda chynnydd y ffonau smart a'r cwsmer symudol newydd, mae galluoedd clicio-i-alw yn dod yn llawer mwy hudolus i'r marchnatwr modern. Mae'r allure hwnnw'n rhan o'r hyn sy'n gyrru'r cynnydd o 16% o flwyddyn i flwyddyn mewn galwadau i mewn i fusnesau. Ond er gwaethaf y cynnydd mewn galwadau a hysbysebu symudol, mae llawer o farchnatwyr eto i neidio ar alwadau gan olrhain tacteg farchnata effeithiol ac maent ar a