Yael Zlatin

Yael Zlatin

Yael yw Cyfarwyddwr E-fasnach Adtaxi. Mae hi wedi dangos blynyddoedd o lwyddiant wrth adeiladu sianeli trosi llwyddiannus ac mae'n arweinydd meddwl a mentor blaengar ar gyfer hyfforddi, arwain ac ysgogi timau mewnol a rhithwir.
  • E-Fasnach a Manwerthu Amser Gwyliau

    Canllaw Procrastinator i Farchnata Gwyliau

    Mae'r tymor gwyliau yma yn swyddogol, ac mae'n argoeli i fod yn un o'r rhai mwyaf erioed. Gydag eMarketer yn rhagweld y bydd gwariant e-fasnach manwerthu yn fwy na $142 biliwn y tymor hwn, mae digon o bethau da i fynd o gwmpas, hyd yn oed i fanwerthwyr llai. Y tric i aros yn gystadleuol yw bod yn graff am baratoi. Yn ddelfrydol, byddwch eisoes wedi dechrau'r broses hon,…