5 Tactegau SEO Gwych y Gall Cerddorion sy'n Eu Cael eu Defnyddio

Felly rydych chi'n gerddor sy'n edrych i wneud datganiad ar-lein ac rydych chi'n ystyried gwneud i dechnegau optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) weithio i chi? Os yw hynny'n wir, yna dywedwch, er nad oes bwled hud wrth optimeiddio peiriannau chwilio, nid yw'n anodd gwella gwelededd eich chwiliad yn Google a Bing chwaith. Dyma bum techneg SEO effeithiol i gerddorion wella gwelededd peiriannau chwilio. 1. Blogio Mae blogio yn ffordd wych

6 Arwydd Mae'n bryd cau'ch meddalwedd dadansoddeg

Mae datrysiad meddalwedd deallusrwydd busnes (BI) wedi'i grefftio'n dda yn hanfodol i unrhyw sefydliad sydd am bennu ROI eu hymdrechion ar-lein. P'un a yw'n olrhain prosiect, yn ymgyrch farchnata e-bost, neu'n rhagweld, ni all cwmni ffynnu heb olrhain meysydd twf a chyfle trwy adrodd. Dim ond os nad yw'n cipio cipluniau cywir o sut mae busnes yn perfformio y bydd meddalwedd dadansoddeg yn costio amser ac arian. Cymerwch gip ar y chwe rheswm hyn i ollwng un

Sut i wneud SEO Lleol Effeithiol ar Gyllideb

Dros amser, mae SEO wedi dod yn anoddach ac yn fwy trylwyr, ond a ddylai hynny o reidrwydd olygu drutach? Nid yw pob cwmni sydd angen gwasanaethau SEO yn gysylltiedig â'r Rhyngrwyd nac yn gysylltiedig â TG. Mewn gwirionedd, mae'r mwyafrif yn fusnesau bach, lleol sy'n gwasanaethu ardal ddaearyddol benodol. Mae angen SEO lleol ar y bobl hyn yn hytrach nag SEO traddodiadol, cenedlaethol. Busnesau ac unigolion lleol - deintyddion, plymwyr, siopau dillad, siopau electronig - nid oes angen dybryd i raddio'n uchel ar chwiliadau byd-eang i

5 Ffordd i Wneud i'ch Cwsmeriaid Teimlo'n Caru

Mae arferion llawer gwasanaeth cwsmeriaid yn gofyn am lawer mwy na gwên, er bod hynny'n sicr yn ddechrau da. Mae cwsmeriaid hapus yn arwain at fusnes ailadroddus, mwy o adolygiadau cadarnhaol (sy'n rhoi hwb i SEO lleol), a mwy o signalau cymdeithasol gyda theimlad cadarnhaol (sy'n rhoi hwb i welededd chwilio organig yn gyffredinol), ac ni all unrhyw gwmni fodoli heb eu cwsmeriaid. Dyma bum ffordd hawdd o sicrhau bod eich cwsmeriaid yn teimlo eu bod yn cael eu caru. 1. Gofynnwch y Cwestiynau Cywir Dylai pob cwmni ofyn y cwestiwn hwn yn ddyddiol: Beth

Sut i Gwneud y mwyaf o Ymgysylltiad Cynulleidfa a Chaffael Adborth

Creu cyffro o amgylch busnes a chael eich cynulleidfa darged i ymddiddori yn eich cynhyrchion neu wasanaethau yw'r cam cyntaf i adeiladu cymuned ffyddlon. Yn y tymor byr, gall hyn arwain at fwy o draffig a gwerthiant. Yn y tymor hir, gall hyn sefydlu lleng o lysgenhadon brand sy'n gweithredu'n debyg iawn i dîm o farchnatwyr gerila. Gan fod ennill dros galonnau eich demograffig yn dibynnu'n fawr ar ymgysylltu â'r gynulleidfa, mae'n bwysig ei ddefnyddio

Penguin 2.0: Pedair Ffaith y dylech Chi eu Gwybod

Mae wedi digwydd. Gydag un post blog, cyflwyno algorithm, a chwpl awr o brosesu, mae Penguin 2.0 wedi'i ryddhau. Ni fydd y Rhyngrwyd byth yr un peth. Cyhoeddodd Matt Cutts swydd fer ar y pwnc ar Fai 22, 2013. Dyma bedwar pwynt allweddol y dylech eu gwybod am Penguin 2.0 1. Effeithiodd Penguin 2.0 ar 2.3% o'r holl ymholiadau Saesneg-UD. Rhag ofn bod 2.3% yn swnio i chi fel rhif bach, cofiwch hynny

5 Buddion Ychwanegu Infograffig i'ch Safle

Mae pobl yn cael eu gyrru gan ddelweddau a fideos, ac mae'n hen bryd i ffeithluniau gael y parch roeddent yn ei haeddu. Maen nhw'n fwy na delwedd bert yn unig; mae ganddyn nhw'r hyn sydd ei angen i fynd yn firaol yn ogystal â gwella ymwybyddiaeth brand, signalau cymdeithasol, a bwrlwm y cyfryngau. Mae ffeithluniau'n pacio llawer o ddyrnu i ddelwedd a gellir eu defnyddio i ddangos pwynt a chlymu ffeithiau gyda'i gilydd yn lân. Yr hyn sy'n rhoi hwb gwirioneddol i'w gwerth yw'r ffaith eu bod nhw

Mewnwelediadau Gall Data Cymdeithasol Ddatgelu Eich Busnes

Gyda gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel Twitter a Facebook ar gynnydd meteorig, mae cwmnïau'n dechrau ymgorffori data a gasglwyd o'r gwefannau cymdeithasol hyn a'u defnyddwyr mewn sawl agwedd ar eu busnes o farchnata i faterion Adnoddau Dynol mewnol - a gyda rheswm da. Mae'r nifer fawr o ddata cyfryngau cymdeithasol yn ei gwneud hi'n anhygoel o anodd eu dadansoddi. Fodd bynnag, mae gwasanaethau data amrywiol yn dod i fyny i ateb yr her o wneud synnwyr o hyn i gyd