Darganfod Parth: Rheoli Menter Asedau Parth

Mae anhrefn yn llechu yn y byd digidol. Gall unrhyw gwmni golli golwg ar ei asedau digidol yn hawdd mewn oes pan mae cofrestriadau parth yn digwydd mewn dwsinau o wahanol ffyrdd a phan fydd uno a chaffaeliadau yn ychwanegu gwefannau newydd at y gymysgedd yn gyson. Parthoedd sydd wedi'u cofrestru a byth yn cael eu datblygu. Gwefannau sy'n mynd flynyddoedd heb ddiweddariadau. Negeseuon cymysg ar draws llwyfannau marchnata. Treuliau diangen. Refeniw coll. Mae'n amgylchedd cyfnewidiol. Mae amgylcheddau digidol cwmnïau yn newid yn gyson, ac yn cadw golwg