Pam mai Masnach Cydnerth B2B yw'r unig ffordd ymlaen i wneuthurwyr a chyflenwyr ar ôl COVID-19

Mae pandemig COVID-19 wedi taflu cymylau o ansicrwydd yn y dirwedd fusnes ac wedi arwain at gau sawl gweithgaredd economaidd. O ganlyniad, mae busnesau'n debygol o weld newid paradeim mewn cadwyni cyflenwi, modelau gweithredu, ymddygiad defnyddwyr, a strategaethau caffael a gwerthu. Mae'n hanfodol cymryd camau rhagweithiol i roi eich busnes mewn sefyllfa ddiogel a chyflymu'r broses adfer. Gall gwytnwch busnes fynd yn bell o ran addasu i rai na ragwelwyd