DAM: Beth yw Rheoli Asedau Digidol?

Mae rheoli asedau digidol (DAM) yn cynnwys tasgau rheoli a phenderfyniadau sy'n ymwneud â llyncu, anodi, catalogio, storio, adalw a dosbarthu asedau digidol. Mae ffotograffau digidol, animeiddiadau, fideos a cherddoriaeth yn enghraifft o feysydd targed rheoli asedau cyfryngau (is-gategori o DAM). Mae'n anodd dadlau dros reoli asedau digidol heb ymddangos ei fod yn datgan yr amlwg yn ddi-baid. Er enghraifft: mae marchnata heddiw yn dibynnu'n fawr ar gyfryngau digidol. Ac arian yw amser. Felly dylai marchnatwyr wario cymaint