10 Ffyrdd Profedig i Yrru Traffig i'ch Gwefan E-Fasnach

“Mae Brandiau E-Fasnach yn Wynebu Cyfradd Methiant 80%” E-fasnach Ymarferol Er gwaethaf yr ystadegau trallodus hyn, llwyddodd Levi Feigenson i gynhyrchu $ 27,800 mewn refeniw yn ystod mis cyntaf ei fusnes e-fasnach. Lansiodd Feigenson, gyda'i wraig, frand ategolion ecogyfeillgar o'r enw Mushie ym mis Gorffennaf 2018. Ers hynny, nid oes unrhyw fynd yn ôl i'r perchnogion yn ogystal ag i'r brand. Heddiw, mae Mushie yn dod â thua $ 450,000 mewn gwerthiannau. Yn yr oedran e-fasnach cystadleuol hwn, lle mae 50% o'r gwerthiannau

Pedwar Tuedd E-Fasnach y dylech Eu Mabwysiadu

Disgwylir i'r diwydiant e-fasnach dyfu'n barhaus yn y blynyddoedd i ddod. Oherwydd datblygiadau mewn technoleg ac amrywiad yn newisiadau siopa defnyddwyr, bydd yn anodd dal y caerau. Bydd manwerthwyr sydd â'r offer a'r tueddiadau a'r dechnoleg ddiweddaraf yn fwy llwyddiannus o gymharu â manwerthwyr eraill. Yn unol â'r adroddiad gan Statista, bydd refeniw e-fasnach manwerthu byd-eang yn cyrraedd hyd at $ 4.88 triliwn erbyn 2021. Felly, gallwch ddychmygu pa mor gyflym yw'r farchnad