Tueddiadau Cyfathrebu Digidol 2021 A Fydd Yn Hybu Eich Busnes

Mae gwell profiad i gwsmeriaid wedi dod yn rhywbeth na ellir ei drafod ar gyfer busnesau sydd am ddenu a chadw cwsmeriaid. Wrth i'r byd barhau i symud i'r gofod digidol, mae sianeli cyfathrebu newydd a llwyfannau data datblygedig wedi creu cyfleoedd i sefydliadau wella profiad eu cwsmeriaid ac addasu i ffyrdd newydd o wneud busnes. Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn llawn cynnwrf, ond mae hefyd wedi bod yn gatalydd i lawer o fusnesau ddechrau cofleidio digidol o'r diwedd - p'un ai