10 Tactegau Cyfryngau Cymdeithasol sy'n Hybu Cyfranddaliadau a Throsi

Yn wahanol i'r gred boblogaidd, mae marchnata cyfryngau cymdeithasol yn fwy na dim ond bod yn gyson â'ch swyddi ar-lein. Mae'n rhaid i chi feddwl am gynnwys sy'n greadigol ac yn ddylanwadol - rhywbeth a fydd yn gwneud i bobl fod eisiau gweithredu. Gall fod mor syml â rhywun sy'n rhannu'ch post neu'n dechrau trosi. Nid yw ychydig o hoff a sylwadau yn ddigon. Wrth gwrs, y nod yw mynd yn firaol ond beth ddylid ei wneud i gyflawni

Pum Ffordd Surefire i Hybu Eich Trosiadau Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'n rhaid dweud mai'r ffordd fwyaf effeithlon i estyn allan a chreu cysylltiad emosiynol â darpar gleientiaid yw trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Gellir dod o hyd i biliynau o ddefnyddwyr ar amrywiol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol; byddai'n wastraff mor enfawr i beidio â manteisio ar y cyfle gwych hwn. Y dyddiau hyn mae'n ymwneud â bod eisiau cael eich gweld, eich clywed a'ch teimlo, a dyna pam mae bron pawb yn mynd i'w cyfrifon i leisio'u meddyliau