Manteision ac Anfanteision Ymgyrch E-bost Optio Mewn Dwbl

Nid oes gan gwsmeriaid yr amynedd i ddidoli trwy flychau anniben. Maent yn cael eu boddi gan negeseuon marchnata yn ddyddiol, llawer ohonynt na wnaethant gofrestru ar eu cyfer yn y lle cyntaf. Yn ôl yr Undeb Telathrebu Rhyngwladol, gellir dosbarthu 80 y cant o draffig e-bost byd-eang fel sbam. Yn ogystal, mae'r gyfradd agored e-bost ar gyfartaledd ymhlith yr holl ddiwydiannau yn disgyn rhwng 19 a 25 y cant, sy'n golygu nad yw canran fawr o danysgrifwyr hyd yn oed yn trafferthu clicio