Marchnata SMS a'i Fuddion Rhyfeddol

Gair arall ar gyfer negeseuon testun yw SMS (system negeseuon byr) yn y bôn. Ac, nid yw'r rhan fwyaf o berchnogion busnes yn gwybod ond mae tecstio yr un mor bwysig i ffyrdd eraill o farchnata fel marchnata neu farchnata cyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio pamffledi. Mae'r buddion sy'n gysylltiedig â marchnata SMS yn gyfrifol am ei wneud yn un o'r dewisiadau gorau ar gyfer y gwahanol fathau o fusnesau, sy'n edrych ymlaen at gyrraedd mwy o gwsmeriaid. Mae SMS yn hysbys i