Cyrraedd Marchnata Trochi, Newyddiaduraeth ac Addysg

Mae realiti rhithwir ac estynedig yn mynd i chwarae rhan fwy yn eich dyfodol. Mae TechCrunch yn rhagweld y bydd AR symudol yn fwyaf tebygol o fod yn farchnad $ 100 biliwn o fewn 4 blynedd! Nid oes ots a ydych chi'n gweithio i gwmni technoleg arloesol, neu mewn ystafell arddangos sy'n gwerthu dodrefn swyddfa, bydd eich busnes yn elwa mewn rhyw ffordd gan brofiad marchnata trochi. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng VR ac AR? Mae realiti rhithwir (VR) yn adloniant digidol o'r

3 Rheswm dros Ehangu Cyrhaeddiad Marchnata gyda Fideo

Fideo yw un o'r offer marchnata mwyaf pwerus yn eich arsenal i ehangu cyrhaeddiad marchnata, ac eto mae'n aml yn cael ei anwybyddu, ei danddefnyddio a / neu ei gamddeall. Nid oes unrhyw gwestiwn bod cynhyrchu cynnwys fideo yn frawychus. Gall offer fod yn ddrud; nid yw'r broses olygu yn cymryd llawer o amser, ac nid yw dod o hyd i hyder o flaen camera bob amser yn hawdd. Diolch byth fod gennym gymaint o opsiynau ar gael heddiw i helpu i oresgyn yr heriau hyn. Mae'r ffonau smart mwyaf newydd yn cynnig fideo 4K, golygu