Qwilr: Y Llwyfan Dylunio Dogfennau yn Trawsnewid Cyfochrog Gwerthu a Marchnata

Cyfathrebu â chwsmeriaid yw enaid pob busnes. Fodd bynnag, gyda COVID-19 yn gorfodi toriadau cyllidebol ar gyfer 65% o farchnatwyr, mae timau'n cael y dasg o wneud mwy gyda llai. Mae hyn yn golygu gallu cynhyrchu'r holl gyfochrog marchnata a gwerthu ar gyllideb is, ac yn aml heb foethusrwydd dylunydd neu asiantaeth i'w gynhyrchu. Mae gweithio a gwerthu o bell hefyd yn golygu na all timau gwerthu a marchnata ddibynnu mwyach ar sgiliau cyfathrebu personol i'w meithrin