3 Peth Rhedeg-DMC Wedi Dysgu Fi Am Gyfryngau Cymdeithasol

Ffoniwch fi yn gynnyrch addysg gelf ryddfrydol, ond rwy'n credu'n gryf y dylai golwg fyd-eang rhywun gael ei lywio gan gynifer o ffynonellau a phrofiadau â phosib. Mae darllen y llyfr diweddaraf gan arbenigwr yn eich maes yn wych. Mae bwyta cymaint o bostiadau blog ac erthyglau newyddion ag y gallwch am eich diwydiant yn ddefnyddiol. Fe'ch cynghorir i fynychu cynadleddau ac eistedd mewn cyflwyniadau i ddatblygu'ch gyrfa. Ond mae'n bwysig edrych y tu allan i'r orbit arferol hefyd

Dyma Zeitgeist Mwyaf Rhyfeddol y Flwyddyn

Gyda disgwyliad mawr fy mod yn aros am ddyfodiad blynyddol y Google Zeitgeist. Nid yn unig am fy mod yn cael ei ddweud llawer, ond hefyd oherwydd ei bod yn wledd flynyddol wych i edrych i mewn i'r cyflwr chwilio o'r flwyddyn ddiwethaf.

The Kids Don't Tweet

Nid oedd tua dwy ran o dair o fy nosbarth erioed wedi defnyddio na hyd yn oed edrych ar Twitter. Nid oedd llawer o'r rheini hyd yn oed yn gwybod beth ydoedd neu beth oedd ei bwrpas.

Paradwys Gan y Dangosfwrdd: Canolfannau Cynnwys a Rheoli Ad

Gyda chymaint o wasanaethau yn cystadlu am ein sylw, a chymaint o allfeydd ar-lein i'w rheoli, mae oedran defnyddio un darn o feddalwedd i gyflawni un nod penodol yr un mor farw â Dillinger. Fel marchnatwyr mae disgwyl i ni lywyddu hysbysebion Facebook, chwilio taledig, SEO, Twitter, blogiau, sylwadau, sgyrsiau ... mae'r rhestr yn mynd ymlaen.

Curadu Cynnwys i Adeiladu Ymddiriedolaeth

Mae curadu cynnwys yn sefydlu haen olygyddol wrth gyflwyno newyddion a gwybodaeth arall. Mae golygyddion dynol yn dewis y straeon y mae eu defnyddwyr “angen” eu gwybod, fel dewis arall yn lle eu gorlifo â chynnwys a ddewiswyd yn algorithmig y gallai eu defnyddwyr “eisiau” ei wybod.

Lladdodd Google Seren Google Analytics

Google, y darparwr chwilio blaenllaw a'r marchnerth y tu ôl i draffig gwe poblogaidd Google Analytics analytics offeryn, yn mynd i ganiatáu i ddefnyddwyr osgoi cael eu tracio gan eu teclyn eu hunain.

Cynllunio i Gynllunio'r Cynllun ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol

Wrth lunio strategaeth cynnwys a chyfryngau cymdeithasol, y dasg bwysicaf yw sefydlu pa lwyfannau a gwasanaethau sydd fwyaf defnyddiol ar gyfer eich anghenion.

Alinio Digidol a Thraddodiadol: Mae'r Pethau Bach yn Bwysig

Mae rhoi sylw i fanylion a llif cyson o gyfathrebu yn hanfodol mewn unrhyw fenter fawr neu fach. Gall camsyniad syml sy'n arwain at wall argraffyddol arwain at oblygiadau pellgyrhaeddol.