Blockchain - Dyfodol Technoleg Ariannol

Mae'r geiriau cryptocurrency a blockchain bellach i'w cael ym mhobman. Gellir egluro sylw cyhoeddus o'r fath gan ddau ffactor: cost uchel cryptocurrency Bitcoin a chymhlethdod deall hanfod y dechnoleg. Bydd hanes ymddangosiad yr arian cyfred digidol cyntaf a'r dechnoleg P2P sylfaenol yn ein helpu i ddeall y “jyngl crypto” hyn. Rhwydwaith Datganoledig Mae dau ddiffiniad o Blockchain: • Cadwyn ddilyniannol barhaus o flociau sy'n cynnwys gwybodaeth • Dosbarthwyd wedi'i ddyblygu

Rhagolygon Cyfuno Technoleg Blockchain A Rhyngrwyd Pethau

Mae'r dechnoleg y tu ôl i bitcoin yn caniatáu i drafodion gael eu cynnal yn ddibynadwy ac yn ddiogel, heb yr angen am gyfryngwr. Mae'r technolegau hyn wedi mynd o gael eu hanwybyddu'n ymarferol i ddod yn ganolbwynt arloesedd y banciau mawr. Mae arbenigwyr yn amcangyfrif y gall defnyddio technolegau blockchain olygu arbediad o 20,000 miliwn o ddoleri i'r sector erbyn 2022. Ac mae rhai yn mynd ymhellach ac yn meiddio cymharu'r ddyfais hon â dyfais yr injan stêm

Gwahaniaeth rhwng SEO A SEM, Dau Dechneg I Gipio Traffig i'ch Gwefan

Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng SEO (Optimeiddio Peiriannau Chwilio) ac SEM (Marchnata Peiriannau Chwilio)? Nhw yw dwy ochr yr un geiniog. Defnyddir y ddwy dechneg i ddal traffig i wefan. Ond mae un ohonyn nhw'n fwy uniongyrchol, am y tymor byr. Ac mae'r llall yn fuddsoddiad mwy hirdymor. Ydych chi eisoes wedi dyfalu pa un ohonyn nhw yw'r gorau i chi? Wel, rhag ofn nad ydych chi'n gwybod o hyd, yma