Sut yr Adeiladais Filiwn o Ddoleri o Fusnes B2B Gyda Fideo LinkedIn

Mae fideo wedi ennill ei le yn gadarn fel un o'r offer marchnata pwysicaf, gydag 85% o fusnesau yn defnyddio fideo i gyflawni eu nodau marchnata. Os edrychwn ar farchnata B2B yn unig, mae 87% o farchnatwyr fideo wedi disgrifio LinkedIn fel sianel effeithiol i wella cyfraddau trosi. Os nad yw entrepreneuriaid B2B yn manteisio ar y cyfle hwn, maen nhw'n colli allan o ddifrif. Trwy adeiladu strategaeth frandio bersonol wedi'i chanoli ar fideo LinkedIn, roeddwn i'n gallu tyfu fy musnes i dros a