Sut i Ddewis Fframwaith Ar Gyfer Eich Personau Prynwr

Mae persona prynwr yn ddeunydd cyfansawdd sy'n rhoi darlun manwl-gyfoethog i chi o'ch cynulleidfaoedd targed trwy gyfuno gwybodaeth ddemograffig a seicograffig a mewnwelediadau ac yna ei gyflwyno mewn ffordd sy'n hawdd ei deall. O safbwynt ymarferol, mae personas prynwyr yn eich helpu i osod blaenoriaethau, dyrannu adnoddau, amlygu bylchau ac amlygu cyfleoedd newydd, ond yn bwysicach na hynny yw'r ffordd y maent yn cael pawb i farchnata, gwerthu, cynnwys, dylunio a datblygu ar yr un dudalen,