Nodwedd LinkedIn Profi Tywydd Newydd

Mae'n ymddangos bod LinkedIn yn profi hysbysiad tywydd ar draws ardal y bar pennawd. Ers ddoe, mae hofran dros yr eicon gwybodaeth tywydd yn dangos bod y gwasanaeth yn “Power by sun365”, gwneuthurwyr estyniad Google Chrome a gwefan dangosfwrdd tywydd sun365.me. Ac ydyn, maen nhw'n dweud “pŵer,” nid “pweru.” Ymddengys mai treial prawf cyfyngedig iawn yw hwn, neu ei gyflwyno'n araf iawn, gan nad oeddwn yn gallu dod o hyd i hyd yn oed un person arall sydd

Google Places a Google Plus Tudalennau ar gyfer Busnes (am y tro)

Ni fydd hon yn swydd arall eto yn eich annog i fynd ati i sefydlu'ch Tudalen Google Plus ar gyfer busnes ar unwaith, ac ni fydd ychwaith yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i wneud hynny. Rhaid cyfaddef, dyna yr oeddwn yn gobeithio ei awgrymu adeg rhyddhau Google+, ac er gwaethaf fy mharatoi ar gyfer gweminar i’r perwyl hwnnw, rhaid imi gynnig dewis arall yn realistig… am y tro. Beth am blymio i mewn yn unig? Wel, er y dylem ganiatáu ar gyfer y